莱加内斯
莱加内斯

莱加内斯足球俱乐部(Club Deportivo Leganés, S.A.D.)是一支西班牙职业足球俱乐部,成立于1928年6月26日,现时在西班牙足球甲级联赛作赛,球队主场为贝达基球场,能容纳8138人。球队的颜色为白衫蓝间以及白裤。

名字:莱加内斯足球俱乐部

英文名:Leganes SAD

国语译名:莱加内斯足球俱乐部

球场:穆尼西帕尔·德·布塔克球场

所属国家:西班牙

联赛级别:西班牙足球甲级联赛

莱加内斯赛事赛程:
  • 02月04日 西甲 赫塔费vs莱加内斯
  • 01月28日 西甲 莱加内斯vs西班牙人
  • 01月21日 西甲 阿拉维斯vs莱加内斯
  • 01月16日 西甲 贝蒂斯vs莱加内斯